ZIELONY MIKOŁAJ W BORKU

ZIELONY MIKOŁAJ W BORKU

Wrocławskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta od prawie 40 lat jest przystanią dla osób doświadczających bezdomności. Organizatorzy na przestrzeni lat dopracowywali ofertę pomocową dla tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Zabezpieczając osobom bezdomnym ich podstawowe potrzeby bytowe pragną rozbudzać w nich na nowo potrzebę bycia osobą wartościową i przydatną społecznie. Działania, jakie podejmuje zespół wraz ze specjalistami z zakresu readaptacji społecznej, są długim i skomplikowanym procesem, ponieważ nie poprzestaje się na dawaniu narzędzi do pracy nad sobą, ale uczy jak z nich w odpowiedni sposób korzystać, aby trening umiejętności społecznych przynosił oczekiwane efekty. Działalność Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta opiera się na wsparciu finansowym Gminy Wrocław oraz Darczyńców, którzy szczególnie przyczyniają się do jakości niesionej wspólnie pomocy.
Pieniądze zgromadzone ze zbiórek i darowizn na początku grudnia są przeznaczane na zakup drobnych i praktycznych upominków dla naszych mieszkańców.

http://www.bratalbert.wroclaw.pl/

https://www.facebook.com/BratAlbert/

Regulamin